Vie, 15/09/2017 - 11:00
Programa AVALEM JOVES 2017
Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades i no qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2017.
Fons Social Europeu

L'Ajuntament de Cotes ha participat en el programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves no qualificades menors de 30 anys (AVALEM JOVES-EMPUJU i EMCUJU), en el Marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

En el programa d’ocupació juvenil (EMPUJU/2017/234/46) s´ha contractat 1 treballador, a jornada completa, per un període de 7 mesos, en la categoria de peó agrícola, amb una subvenció concedida per un total de 8.870,89 €.

 

En el programa d’ocupació per a joves qualificats (EMCUJU/2017/418/46) no s’ha pogut realitzar cap contractació com a Jardiner, ja que no existien candidats qualificats disponibles, que compliren amb els requisits establerts.

 

Els requisits per poder participar en el procés selectiu era estar inscrit/a en el programa de garantia juvenil del Servef a més d´estar inscrit/a en el Servef en la categoria i titulacions requerides sol·licitades per l’Ajuntament. Tots els candidats van ser remesos pel centre Servef.