Fitxa Municipal
Imagen

Denominació: Cotes

Comarca: Ribera Alta

Superfície: 5.78 Km2

Règim de funcionament: Comú 

Població: 405 hab.

Partit Judicial: Alzira

Idioma: Valencià

Província: València

 

Escut Municipal

Dades en les quals es fundamenta l´escut heràldic d´este municipi.

Cotes era una alqueria musulmana que el Rei Jaume I donà a l´abad de Scala Dei en 1238, encara que la primera citació documentada d´esta població la trobaren a l´arxiu del Regne, i venda que el 17 de febrer de 1419 feu Andrés Giménez Dorios i la seua dona Juana, en València, a Jaime Castellà, per 75.000 sous, amb tots els seus edificis, habitants i jurisdicció. Després va passar el senyoriu, a la família Blanes, després dels Cotes o Palafox, als Pallarés, als Artes i finalment al Marqués d´Ariza.

Cotes és paraula derivada de "Cot" ( equivalent a roca ). També es nomenà Blanes a la població, a causa del cognom dels seus senyors territorials, que ho foren més de dos segles, passant després a la família Palafox, el segon cognom de la que fou Cotes, quedant definitivament aquest nom. (Dades contingudes al Tom II de la història d´Escolano i documents dels archius del Regno i dels Palafox ).

L´escut Heràldic està basat en les dos grans famílies que van posseir la localitat, d´una part, mig escut militar, amb la insígnia de gala d´una creu de plata, que fou dels Blanes, en l´altra, un castell d´or enclavat de blau, que és de Castellà, tot dins i baix el domini de la Corona Reial.