• Fons Social Europeu
    15/09/2017
    Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades i no qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2017.